PKN
Welkom op de website van de Prot. Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil
 
Algemene gegevens Algemene gegevens

Adresgegevens kerkenraad

Scriba:
C. Renkema-Blok
De Ommegang 35, 9822 AZ Niekerk
tel: 0594-857393, e-mail

Predikant:
vacant

Kerkelijk werker:
Mw. M. Swart-Andela,
Valge 4, 9965 PG  Leens
tel: 0595-572605 (06-12804265) e-mail

Preses:
A. Boer
Smidshornerweg 27A, 9822 AP Niekerk
tel. 06-27004527 e-mail
en
C. Tulleken
Meynemaheem 9, 9821 PW Oldekerk
tel. 0594-502596 e-mail

 

Gegevens redactie Kerksein (maandelijks kerkblad)

Inleveradres kopij:
E-mail adres kerksein
- J. Sijsling, Burgemeester Ritzemastraat 33 9822 AS Niekerk
(0594-505427)
 

Adresgegevens Organisatie vrijwillige noodhulp

Heeft u plotseling hulp nodig, belt u dan met:
Mevr. A. Boerema, tel. 0594-504175
Mevr. G. Smid, tel. 0594-505096


Gegevens Protestantse Gemeente
Niekerk - Oldekerk - Faan - Enumatil

Postadres:
Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil
Zandumerweg 1, 9822 AK Niekerk

Het contactadres voor de verhuur van de beide kerken (Ichthuskerk in Oldekerk en Liudgerkerk in Niekerk), De Zaaier (bij de Liudgerkerk) en de zalen van "Ons Centrum" (bij de Ichthuskerk):
Annemiek Hummel, 06 - 105 359 71
en Ineke Oldekamp, 06 - 114 179 81 
e-mail verhuurzalennofe@gmail.com 

Liudgerkerk en De Zaaier:
Zandumerweg 1, 9822 AK Niekerk
Sleutelbeheerder:
L. Kloosterman, Zandumerweg 7, 9822 AK Niekerk tel. 0594-504690

Ichthuskerk en Ons Centrum:
Eekebuursterweg 9, 9821 PA Oldekerk tel. 0594-504919
Sleutelbeheerder:
Neeltje Haitsma, Molenstraat 1, 9821 PG Oldekerk tel: 0594-504157

Kerkelijk bureau:
H. Elzinga, Smidshornerweg 25, 9822 AP Niekerk tel. 0594-505798


Kerktelefoon:
F. de Vries, Burg. Ritzemastraat 48, 9822 AV Niekerk tel. 0594-505402
06-50930686


Bankrekeningnummers:

Bankrekeningnummers College van Kerkrentmeesters (Algemeen)
ING-bank:
NL68 INGB 0000 9490 08
t.n.v. Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil
RABO-bank: NL89 RABO 0323 7076 29
t.n.v. Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil

Bankrekening Collectemunten
NL04 RABO 0373 7097 49
t.n.v. CvK PG Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil inz. Collectemunten

Bankrekening Diaconie
NL62 RABO 0323 7113 16
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil
 

terug
 
 

Inloggen


AFGELAST - Inloop in de Zaaier
datum en tijdstip 14-04-2021 om 10:00
meer details

Online kerkdienst Ichthuskerk - Doopdienst
datum en tijdstip 18-04-2021 om 09:30

  meer details

Online Kerkdienst Ichthuskerk
datum en tijdstip 25-04-2021 om 09:30

  meer details

Kopij inleveren Kerksein (mei-nummer)
datum en tijdstip 29-04-2021 om
meer details

Oud papier
datum en tijdstip 01-05-2021 om 09:00
meer details

Verschijning Kerksein mei 2021
datum en tijdstip 05-05-2021 om 18:30
meer details

 
Inloggen voor leden
Om toegang te krijgen tot "kerksein digitaal" dient u als lid in te loggen.
Inloggegevens kunt u aanvragen bij dhr. H. Agema. Vervolgens kunt u inloggen en verschijnt het menu "kerksein digitaal" in het menu aan de linker kant.
 
Contact website
Heeft u vragen of suggesties betreffende de website, klik dan op onderstaande afbeelding en stuur een e-mail:

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.