PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Niekerk Oldekerk Faan Enumatil
 
Algemene gegevens Algemene gegevens


Gegevens redactie

Inleveradres kopij:
E-mail adres kerksein
- J. Sijsling  Burgemeester Ritzemastraat 33  9822 AS Niekerk (505427)


Adresgegevens kerkenraad

Predikant:
Ds. W. Feenstra  Eekebuursterweg 4a, 9821 PC Oldekerk
tel. 502510  e-mail

Preses:
A. Boer
Smidshornerweg 27A, 9822 AP Niekerk
tel. 851838 e-mail.
en
C. Tulleken
Meynemaheem 9, 9821 PW Oldekerk
tel. 502596 e-mail.

Scriba:
C. Renkema-Blok
De Ommegang 35, 9822 AZ Niekerk
tel:  0594-857393, e-mail.


Adresgegevens Organisatie vrijwillige noodhulp

Heeft u plotseling hulp nodig, belt u dan met:
Mevr. A. Boerema, tel. 504175
Mevr. G. Smid, tel. 505096


Gegevens Protestantse Gemeente
Niekerk - Oldekerk - Faan - Enumatil

Postadres:
Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil
Zandumerweg 1, 9822 AK Niekerk

Vanaf 1 oktober 2017 is het contactadres voor de verhuur van de beide kerken, De Zaaier en de zalen van Ons Centrum:
Jacquelien Siepelinga, Kuzemerweg 22, 9821 TB Oldekerk,
tel. 06 83678866.

Liudgerkerk en De Zaaier:
Zandumerweg 1, 9822 AK Niekerk
Sleutelbeheerder:
L. Kloosterman, Zandumerweg 7, 9822 AK Niekerk tel. 504690

Ichthuskerk en Ons Centrum:
Eekebuursterweg 9, 9821 PA Oldekerk tel. 504919
Sleutelbeheerder:
Neeltje Haitsma, Molenstraat 1, 9821 PG Oldekerk tel: 504157
Kerkelijk bureau:
H. Elzinga, Smidshornerweg 25, 9822 AP Niekerk tel. 505798


Kerktelefoon:
F. de Vries, Burg. Ritzemastraat 48, 9822 AV Niekerk tel. 505402 06-50930686


Bankrekeningnummer:
ING-bank: NL68 INGB 0000 9490 08
t.n.v. Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil
RABO-bank: NL89 RABO 0323 7076 29
t.n.v. Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil


Bankrekening Diaconie/Collectemunten

Bankrekeningnummer diaconie: NL62 RABO 0323 7113 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil

Bankrekeningnummer collectemunten: NL04 RABO 0373 7097 49 t.n.v. CvK PG Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil inz. Collectemunten

terug
 
 

Inloggen


Kerkdienst Liudgerkerk
datum en tijdstip 17-11-2019 om 9:30
meer details

Inloop in de Zaaier
datum en tijdstip 20-11-2019 om 10:00
meer details

Kerkdienst Ichthuskerk
datum en tijdstip 24-11-2019 om 9:30
laatste zondag kerkelijk jaar meer details

Kerkdienst Liudgerkerk
datum en tijdstip 01-12-2019 om 9:30
1e adventszondag meer details

 
Inloggen voor leden
Om toegang te krijgen tot "kerksein digitaal" dient u als lid in te loggen.
Inloggegevens kunt u aanvragen bij dhr. H. Agema. Vervolgens kunt u inloggen en verschijnt het menu "kerksein digitaal" in het menu aan de linker kant.
 
Contact website
Heeft u vragen of suggesties betreffende de website, klik dan op onderstaande afbeelding en stuur een e-mail:

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.